Orange Real Estate


Inwentaryzacje

Usługa polega na realizacji zadań z zakresu:

 • Inwentaryzacji składników majątkowych
 • Inwentaryzacji towarów handlowych
 • Inwentaryzacji budynków

Zakres usługi:

 • Inwentaryzacja składników majątkowych obejmuje:
  • Spis z natury środków trwałych i/lub niskocennych, środków pieniężnych
  • Etykietowanie składników majątkowych kodami kreskowymi
  • Sporządzenie arkuszy spisowych
  • Sporządzenie protokołów
  • Sporządzenie sprawozdań opisowych
  • Wskazanie różnic inwentaryzacyjnych
 • Inwentaryzacja towarów handlowych obejmuje :
  • Uzyskanie oświadczeń przedinwenatyzacyjnych od osób odpowiedzialnych materialnie
  • Spisu z natury towarów objętych inwentaryzacją
  • Sporządzenie arkuszy spisowych
  • Sporządzenie protokołów
  • Sporządzenie sprawozdań opisowych
  • Wskazanie różnic inwentaryzacyjnych
 • Inwentaryzacja budowlana w formie uproszczonej lub pełnej (do celów projektowych) obejmuje w zależności od wersji:
  • Opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji
  • Rzut działki z naniesionym budynkiem wszystkimi elementami wystającymi poza obrys budynku ( schody, rampy, wejścia itp.)
  • Zwymiarowane rzuty kondygnacji i pomieszczeń z zachowaniem zgodności numeracji pomieszczeń, oznaczeniem ich powierzchni i wysokości
  • Rzut dachu z naniesionymi elementami architektonicznymi
  • Przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami (rzędnymi)charakterystycznych punktów
  • Instalacje elektryczne, gazowe, sanitarne, klimatyzacji itp.
  • Elewacje budynku
  • Wyliczenie powierzchni użytkowej, netto, ruchu, zabudowy, do celów podatkowych
  • Profesjonalne zdjęcia dokumentacyjne

Dokumentację budowlaną wykonujemy w aplikacji:

 • Rysunki w AutoCad (dwg) i Adobe Reader (pdf)
 • Opis techniczny w Word MS Office i Adobe Reade (pdf)
 • Zestawienia w Excel MS Office
 • Zdjęcia – pliki JPG
 • Całość sporządzamy w wersji papierowej i elektronicznej – na nośnikach zewnętrznych CD lub DVD