Orange Real Estate


Kompleksowa realizacja inwestycji i remontów

(Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, aktami wykonawczymi oraz normami)

Usługa polega na realizacji procesu:

 • inwestycyjnego:
  • budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów budowlanych wraz z instalacjami i systemami,
 • remontowego:
  • odtworzenie stanu pierwotnego obiektów budowlanych wraz z instalacjami i systemami.

Zakres usługi:

Kompleksowa realizacja inwestycji i remontów swoim zakresem obejmuje m.in.:

 • zastępstwo inwestorskie, tj. kompleksowe prowadzenie inwestycji,
 • sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego,
 • wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,
 • doradztwo w zakresie procesu inwestycyjnego i/lub remontowego, w tym:
  • opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • pozyskanie ofert,
  • negocjacje z oferentami i przedstawienie rekomendacji dla Klienta,
  • doradztwo techniczne,
 • opracowywanie dokumentacji projektowej i/lub aranżacji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia procesu budowlanego,
 • opracowywanie ekspertyz budowlanych i geodezyjnych,
 • wykonawstwo robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej.