Orange Real Estate


Pogotowie Technicznew systemie 7 dni / 24 godziny

Pogotowie techniczne polega na całodobowej gotowości do natychmiastowego
podjęcia działań przede wszystkim w przypadku wystąpienia awarii.

Usługa jest realizowana poprzez udostępnienie naszym Klientom całodobowej infolinii (tel. +48 32 258 11 12, +48 508 651 215)

Sposób świadczenia usługi:

  • Usługa pogotowia technicznego jest realizowana w systemie ciągłym, tj. 24godziny/ 7 dni w tygodniu/ 365 dni w roku.
  • W ramach usługi gwarantowany jest dojazd do obiektu w uzgodnionym czasie.
  • Dostępne kanały komunikacji: telefon, e-mail, Portal zgłoszeniowy.