Orange Real Estate


Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

POLITYKA ZSZ

OPCO Sp. z o.o. świadcząca kompleksowe usługi Facility Management m. in. w obszarze technicznego utrzymania nieruchomości, realizacji inwestycji i remontów, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zarządzania i administrowania nieruchomościami, ustanowiła, wdrożyła i utrzymuje Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie zarządzania jakością, ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy. Polityka jest odpowiednia do celu istnienia i kontekstu organizacji oraz wspiera jej strategiczne kierunki i jest punktem odniesienia do wyznaczania celów zintegrowanego systemu zarządzania.

Spółka realizuje Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez:

  1. wdrożenie, stosowanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na wymaganiach norm: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, OHSAS 18001:2007,
  2. spełnienie: wymagań klienta, wewnętrznych aktów organizacyjnych, wymagań prawnych (włącznie z wymaganiami w zakresie jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy), korporacyjnych oraz innych,
  3. doskonalenie wyrobów i usług celem ich realizacji na jak najwyższym poziomie,
  4. stałą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w celu minimalizowania wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz zapobiegania zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  5. podejmowanie aktywnych działań na rzecz ograniczania i zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska,
  6. podnoszenie kwalifikacji i wiedzy pracowników oraz ich angażowanie do działań w zakresie jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zarząd Spółki zobowiązuje się do zapewnienia środków niezbędnych do realizacji założonych celów, zapewnia zachowanie integralności wdrożonych systemów.