Orange Real Estate


Serwis Agregatów i Systemów zasilania Gwarantowanego

Usługa polega na realizacji:

 • okresowych przeglądów konserwacyjnych, napraw i montaży, agregatów prądotwórczych i UPS-ów
 • serwisu systemów, instalacji i urządzeń:
  • agregatów prądotwórczych
  • UPS-ów

z gotowością do powstrzymania awarii i usuwania jej skutków.

Zakres usługi:

Obsługa agregatów i systemów zasilania gwarantowanego swoim zakresem obejmuje m.in.:

 • realizację okresowych przeglądów konserwacyjnych zgodnie z przepisami prawa, Dokumentację Techniczno-Ruchową urządzenia i wymaganiami Klienta,
 • usługi pogotowia technicznego w zakresie powstrzymania awarii – zakres usługi oraz sposób jej świadczenia opisano w zakładce POGOTOWIE TECHNICZNE,
 • serwisowanie agregatów prądotwórczych i UPS-ów budynkowych,
 • naprawy agregatów prądotwórczych i UPS-ów budynkowych, w tym usuwanie skutków awarii oraz ich przyczyn,
 • montaże nowych urządzeń i instalacji wraz z pierwszym uruchomieniem gwarancyjnym.