Orange Real Estate


Serwis kotłowni i węzłów cieplnych

Usługa polega na realizacji:

 • przeglądów budowlanych kotłowni pod względem efektywności energetycznej
 • okresowych przeglądów konserwacyjnych, napraw i montaży
 • serwisu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
 • serwisu kotłowni: na paliwa stałe, olejowych i gazowych
 • serwisu węzłów cieplnych

z gotowością do powstrzymania awarii i usuwania jej skutków.

Zakres usługi:

Obsługa kotłowni i węzłów cieplnych swoim zakresem obejmuje m.in.:

 • wykonywanie przeglądów budowlanych kotłowni pod względem efektywności energetycznej,
 • wykonywanie audytów energetycznych kotłowni i węzłów CO,
 • wykonywanie okresowych przeglądów konserwacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia i wymaganiami Klienta,
 • usługi pogotowia technicznego w zakresie powstrzymania awarii – zakres usługi oraz sposób jej świadczenia
  opisano w zakładce POGOTOWIE TECHNICZNE,
 • serwisowanie kotłowni/węzłów cieplnych, w tym usuwanie skutków awarii oraz ich przyczyn,
 • naprawy kotłowni/węzłów cieplnych, w tym usuwanie skutków awarii oraz ich przyczyn,
 • montaże nowych urządzeń i instalacji wraz z pierwszym uruchomieniem gwarancyjnym,
 • przygotowanie kotłowni do odbioru przez UDT.