Orange Real Estate


Serwis urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

Usługa polega na realizacji:

 • przeglądów budowlanych urządzeń klimatyzacyjnych pod względem efektywności energetycznej,
 • okresowych przeglądów konserwacyjnych, napraw i montaży,
 • serwisu systemów, instalacji i urządzeń:
  • wentylacyjnych
  • urządzeń klimatyzacyjnych

z gotowością do powstrzymania awarii i usuwania jej skutków.

Zakres usługi:

Obsługa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych  swoim zakresem obejmuje m.in.:

 • wykonywanie przeglądów klimatyzacji pod względem efektywności energetycznej,
 • realizację okresowych przeglądów konserwacyjnych zgodnie z przepisami prawa, Dokumentację Techniczno-Ruchową urządzenia i wymaganiami Klienta,
 • usługi pogotowia technicznego w zakresie powstrzymania awarii – zakres usługi oraz sposób jej świadczenia opisano w zakładce POGOTOWIE TECHNICZNE,
 • serwisowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • naprawy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w tym usuwanie skutków awarii oraz ich przyczyn,
 • montaże nowych urządzeń i instalacji wraz z pierwszym uruchomieniem gwarancyjnym,
 • prowadzenie informatycznej bazy danych urządzeń wraz z raportowaniem, z uwzględnieniem zapisów Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2015 r. poz. 881) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych,
 • obsługa konta Operatora (zakładanie kart urządzeń oraz dokonywanie wpisów) w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO).