Orange Real Estate


Usługi bieżącej konserwacji

Usługa polega na:

wykonaniu prac związanych z przywróceniem stanu sprawności technicznej, użytkowej i funkcjonalnej Nieruchomości/Obiektu lub jego części, a także systemów, instalacji, urządzeń oraz wyposażenia zainstalowanych w Nieruchomości/Obiekcie.

Zakres usługi:

 • Usługa Bieżącej Konserwacji swoim zakresem obejmuje w szczególności naprawy :
  • instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,
  • instalacji hydraulicznej wraz z osprzętem,
  • instalacji centralnego ogrzewania wraz z osprzętem,
  • rzemieślnicze,
  • ogólnobudowlane,
  • wyposażenia.
 • Świadczenie usługi pogotowia technicznego w zakresie powstrzymania awarii – zakres usługi oraz sposób jej świadczenia opisano w zakładce POGOTOWIE TECHNICZNE.

Naprawy mogą być wykonywane w dwóch wariantach:

WIZYTA SERWISOWA – usługa polegająca na cyklicznych wizytach serwisowych w celu wykonania bieżących napraw po określeniu i uzgodnieniu z Klientem:

 • częstotliwości pracy serwisanta,
 • wymiaru czasu pracy serwisanta,
 • standardowych godzin pracy serwisanta.

NA WEZWANIE – usługa polegająca na wykonywaniu napraw na wezwanie/zgłoszenie Klienta, w terminie uzależnionym od priorytetu zgłoszenia za pośrednictwem:

 •  panelu zgłoszeniowego,
 • e-maila,
 • telefonu – w przypadku zgłoszeń z priorytetem „KRYTYCZNY”.