Orange Real Estate


Usługi Inspektorskie

Usługa polega na realizacji:

  • obowiązkowych okresowych przeglądów obiektów budowlanych,
  • innych usługach inspektorskich.

Zakres usługi:

Usługi Inspektorskie swoim zakresem obejmują m.in.:

  • planowanie i wykonywanie obowiązkowych okresowych przeglądów obiektów budowlanych w zakresie określonym w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 12 listopada 2010 r. – Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami,
  • sprawowanie funkcji nadzoru,
  • przedmiary, obmiary i kosztorysowanie,
  • doradztwo techniczne, opinie i ekspertyzy,
  • inwentaryzacja budynków,
  • audyty energetyczne budynków,
  • ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
  • monitorowanie rynku materiałów i technologii w zakresie usług budowlanych.