Orange Real Estate


Usługi zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej poprzez:

 • Okresowe przeglądy konserwacyjne i naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego
  • Gaśnice
  • Koce gaśnicze
  • Agregaty gaśnicze
  • Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne
  • Zawory hydrantowe
 • Okresowe przeglądy konserwacyjne i naprawy systemów bezpieczeństwa pożarowego
  • Systemy sygnalizacji pożarowej
  • Dźwiękowe systemy ostrzegania
  • Systemy gaszenia gazem i systemy wczesnej detekcji dymu
  • Instalacje tryskaczowe, pompownie i zbiorniki ppoż.
  • Systemy oddymiania
  • Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
  • Przeciwpożarowe wyłączniki prądu
 • Uzupełnianie i wyposażanie obiektów w znaki informacyjne
  • Znaki ewakuacyjne
  • Znaki przestrzenne
  • Instrukcje ppoż.
  • Znaki ppoż.
 • Sporządzanie i aktualizacja dokumentacji ppoż.
  • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego
  • Ekspertyzy techniczne
  • Odtwarzanie dokumentacji dla istniejących systemów
  • Przygotowywanie dokumentacji do kontroli Państwowej Straży Pożarnej