Orange Real Estate


Zespół

  • Piotr Górnicki Prezes Zarządu
   • Tomasz Buczyński Wiceprezes Zarządu
  • Marcin Wężyk Wiceprezes Zarządu
  • Cezary Nowak Dyrektor ds. Operacyjnych
  • Grzegorz Kulesza Wydział HVAC
  • Krzysztof Szmit Wydział Utrzymania Technicznego
 • Katarzyna Kaczmarczyk Wydział Wsparcia Operacji