Inwentaryzacje

Po czym sprawdzić, że Twoja placówka jest sprawnie zarządzana?  Systematyczna kontrola realnego stanu majątku firmy, a także gromadzenie i analiza dokumentów firmowych dostarczy Ci kompleksowych informacji o kondycji swojej firmy.

Inwentaryzacja składników majątkowych
Inwentaryzacja towarów handlowych
Inwentaryzacja budynków
Czy wiesz, że...?

Inwentaryzacja, zwana także remanentem lub spisem z natury, jest obowiązkowa w placówkach sieciowych do końca każdego roku. Polega ona na policzeniu i spisaniu ilości dóbr majątkowych, handlowych i elementów budynków do celów projektowych.

Inwentaryzacja

Co znajdziesz w naszej ofercie?

 • Spis z natury środków trwałych i/lub niskocennych, środków pieniężnych
 • Sporządzenie arkuszy spisowych
 • Sporządzenie protokołów
 • Sporządzenie sprawozdań opisowych
 • Wskazanie różnic inwentaryzacyjnych
 • Uzyskanie oświadczeń przed-inwentaryzacyjnych od osób odpowiedzialnych materialnie
 • Spis z natury towarów objętych inwentaryzacją
 • Sporządzenie arkuszy spisowych
 • Sporządzenie protokołów
 • Sporządzenie sprawozdań opisowych
 • Wskazanie różnic inwentaryzacyjnych

* do celów projektowych

 • Opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji
 • Rzut działki z naniesionym budynkiem wszystkimi elementami wystającymi poza obrys budynku ( schody, rampy, wejścia itp.)
 • Zwymiarowane rzuty kondygnacji i pomieszczeń z zachowaniem zgodności numeracji pomieszczeń, oznaczeniem ich powierzchni i wysokości
 • Rzut dachu z naniesionymi elementami architektonicznymi
 • Przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami (rzędnymi)charakterystycznych punktów
 • Instalacje elektryczne, gazowe, sanitarne, klimatyzacji itp.
 • Elewacje budynku
 • Wyliczenie powierzchni użytkowej, netto, ruchu, zabudowy, do celów podatkowych
 • Profesjonalne zdjęcia dokumentacyjne
 •  
 • Spis z natury środków trwałych i/lub niskocennych, środków pieniężnych
 • Sporządzenie arkuszy spisowych
 • Sporządzenie protokołów
 • Sporządzenie sprawozdań opisowych
 • Wskazanie różnic inwentaryzacyjnych
 • Uzyskanie oświadczeń przed-inwentaryzacyjnych od osób odpowiedzialnych materialnie
 • Spis z natury towarów objętych inwentaryzacją
 • Sporządzenie arkuszy spisowych
 • Sporządzenie protokołów
 • Sporządzenie sprawozdań opisowych
 • Wskazanie różnic inwentaryzacyjnych

* do celów projektowych

 • Opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji
 • Rzut działki z naniesionym budynkiem wszystkimi elementami wystającymi poza obrys budynku ( schody, rampy, wejścia itp.)
 • Zwymiarowane rzuty kondygnacji i pomieszczeń z zachowaniem zgodności numeracji pomieszczeń, oznaczeniem ich powierzchni i wysokości
 • Rzut dachu z naniesionymi elementami architektonicznymi
 • Przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami (rzędnymi)charakterystycznych punktów
 • Instalacje elektryczne, gazowe, sanitarne, klimatyzacji itp.
 • Elewacje budynku
 • Wyliczenie powierzchni użytkowej, netto, ruchu, zabudowy, do celów podatkowych
 • Profesjonalne zdjęcia dokumentacyjne
 •  
Scroll to Top