Obsługa techniczna "sieciówek"

Zarządzasz siecią placówek i potrzebujesz kompleksowej obsługi Facility Management? W SPIE OPCO zadbamy o bezpieczne użytkowanie Twoich obiektów, aby pomóc Ci utrzymać pełną operacyjność Twojego biznesu.

Serwis urządzeń i instalacji
Konserwacja
i naprawy
Usuwanie awarii,
usterek
Pogotowie
techniczne 24/7
Inspekcje i nadzór
w budynku
Serwis urządzeń i instalacji
Konserwacja
i naprawy
Usuwanie awarii,
usterek
Pogotowie
techniczne 24/7
Inspekcje i nadzór
w budynku
Czy wiesz, że...?

Scentralizowane zarządzanie siecią placówek jest korzystne nie tylko pod względem ekonomicznym, ale i operacyjnym? Po pierwsze z uwagi na koordynację prac na wszystkich lokalach w sieci, po drugie zróżnicowane stawki za usługi i po trzecie zasięg wieloskalowy.

Obsługa techniczna sieciówek

Co znajdziesz w naszej ofercie?

 • Pogotowie techniczne (Help Desk 24/7)  w zakresie powstrzymania awarii
 • Serwisy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Naprawy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w tym usuwanie skutków awarii oraz ich przyczyn
 • Montaż nowych urządzeń i instalacji wraz z pierwszym uruchomieniem gwarancyjnym
 • Prowadzenie informatycznej bazy danych urządzeń wraz z raportowaniem, z uwzględnieniem zapisów Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2015 r. poz. 881) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych,
 • Obsługa konta Operatora (zakładanie kart urządzeń oraz dokonywanie wpisów) w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO).
 • Audyty energetyczne kotłowni i węzłów CO
 • Okresowe przeglądy konserwacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia i wymaganiami Klienta
 • Pogotowie techniczne w zakresie powstrzymania awarii
 • Serwisy kotłowni/węzłów cieplnych, w tym usuwanie skutków awarii oraz ich przyczyn
 • Naprawy kotłowni/węzłów cieplnych, w tym usuwanie skutków awarii oraz ich przyczyn,
 • Montaż nowych urządzeń i instalacji wraz z pierwszym uruchomieniem gwarancyjnym,
 • Przygotowanie kotłowni do odbioru przez UDT.
 • Nadzór na budynkiem
 • Przedmiary, obmiary i kosztorysowanie
 • Doradztwo techniczne, opinie i ekspertyzy
 • Inwentaryzacje budynków
 • Audyty energetyczne budynków
 • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
 • Monitorowanie rynku materiałów i technologii w zakresie usług budowlanych.

 

 • Pogotowie techniczne 24/7/365 w zakresie powstrzymania awarii
 • Serwis agregatów prądotwórczych i UPS-ów budynkowych
 • Naprawy agregatów prądotwórczych i UPS-ów budynkowych, w tym usuwanie skutków awarii oraz ich przyczyn
 • Montaż nowych urządzeń i instalacji wraz z pierwszym uruchomieniem gwarancyjnym.
 • Dwa warianty napraw:
  • Serwisowe , tj. cykliczne wyjazdy serwisanta w celu dokonania bieżących napraw
  • Na wezwanie , czyli kontakt z Pogotowiem Technicznym po otrzymaniu wezwania /zgłoszenia Klienta, w terminie uzależnionym od priorytetu zgłoszenia, za pośrednictwem panelu zgłoszeniowego, e-maila, telefonu.
 • Zakres napraw w obszarze:
  • instalacji elektrycznej wraz z osprzętem
  • instalacji hydraulicznej wraz z osprzętem
  • instalacji centralnego ogrzewania wraz z osprzętem
  • rzemieślniczym
  • ogólnobudowlanym
  • wyposażenia.
 • Pogotowie techniczne (Help Desk 24/7)  w zakresie powstrzymania awarii
 • Serwisy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Naprawy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w tym usuwanie skutków awarii oraz ich przyczyn
 • Montaż nowych urządzeń i instalacji wraz z pierwszym uruchomieniem gwarancyjnym
 • Prowadzenie informatycznej bazy danych urządzeń wraz z raportowaniem, z uwzględnieniem zapisów Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2015 r. poz. 881) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych,
 • Obsługa konta Operatora (zakładanie kart urządzeń oraz dokonywanie wpisów) w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO).
 • Audyty energetyczne kotłowni i węzłów CO
 • Okresowe przeglądy konserwacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia i wymaganiami Klienta
 • Pogotowie techniczne w zakresie powstrzymania awarii
 • Serwisy kotłowni/węzłów cieplnych, w tym usuwanie skutków awarii oraz ich przyczyn
 • Naprawy kotłowni/węzłów cieplnych, w tym usuwanie skutków awarii oraz ich przyczyn,
 • Montaż nowych urządzeń i instalacji wraz z pierwszym uruchomieniem gwarancyjnym,
 • Przygotowanie kotłowni do odbioru przez UDT.
 • Nadzór na budynkiem
 • Przedmiary, obmiary i kosztorysowanie
 • Doradztwo techniczne, opinie i ekspertyzy
 • Inwentaryzacje budynków
 • Audyty energetyczne budynków
 • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
 • Monitorowanie rynku materiałów i technologii w zakresie usług budowlanych.

 

 • Pogotowie techniczne 24/7/365 w zakresie powstrzymania awarii
 • Serwis agregatów prądotwórczych i UPS-ów budynkowych
 • Naprawy agregatów prądotwórczych i UPS-ów budynkowych, w tym usuwanie skutków awarii oraz ich przyczyn
 • Montaż nowych urządzeń i instalacji wraz z pierwszym uruchomieniem gwarancyjnym.
 • Dwa warianty napraw:
  • Serwisowe , tj. cykliczne wyjazdy serwisanta w celu dokonania bieżących napraw
  • Na wezwanie , czyli kontakt z Pogotowiem Technicznym po otrzymaniu wezwania /zgłoszenia Klienta, w terminie uzależnionym od priorytetu zgłoszenia, za pośrednictwem panelu zgłoszeniowego, e-maila, telefonu.
 • Zakres napraw w obszarze:
  • instalacji elektrycznej wraz z osprzętem
  • instalacji hydraulicznej wraz z osprzętem
  • instalacji centralnego ogrzewania wraz z osprzętem
  • rzemieślniczym
  • ogólnobudowlanym
  • wyposażenia.
Scroll to Top