Przeglądy budowlane

Wykonując je regularnie zadbasz o estetykę obiektu i jego otoczenia, zweryfikujesz aktualną kondycję obiektu pod względem technicznym i przydatności do użytkowania, a przede wszystkim skontrolujesz sprawność instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Okresowe przeglądy budowlane kotłowni pod względem efektywności energetycznej
Cykliczne i okresowe przeglądy budowlane
Okresowe przeglądy konserwacyjne
Monitoruj swój obiekt na bieżąco

Systematyczne przeprowadzanie okresowych kontroli i sprawdzanie wszystkich elementów budynku pozwoli Ci utrzymać go w należytym stanie technicznym i estetycznym przez długi okres eksploatacji.

Przeglądy budowlane

3 etapy współpracy

 • Planowanie obowiązkowych okresowych przeglądów obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane
 • Tworzenie harmonogramów przeglądów budowlanych
 • Sprawdzenie książki obiektu budowlanego
 • Wskazywanie wymaganych kontroli dla obiektu pod względem przeglądów branżowych.
 • Wizyta na obiekcie
 • Sprawdzenie obiektu pod kątem wymogów zgodnych z art. 62 ustawy Prawo Budowlane
 • Przygotowanie dokumentacji fotograficznej
 • Przygotowanie dokumentacji opisowej
 • Przygotowanie pism do odpowiednich Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.
 • Składanie dokumentów do odpowiedniego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
 • Przygotowywanie protokołów z przeglądów
 • Przygotowanie wycen zaleceń pokontrolnych
 • Przygotowanie i wysyłka dokumentacji do odpowiedniego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
 • Wysyłka dokumentacji do klienta.
 • Planowanie obowiązkowych okresowych przeglądów obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane
 • Tworzenie harmonogramów przeglądów budowlanych
 • Sprawdzenie książki obiektu budowlanego
 • Wskazywanie wymaganych kontroli dla obiektu pod względem przeglądów branżowych.
 • Wizyta na obiekcie
 • Sprawdzenie obiektu pod kątem wymogów zgodnych z art. 62 ustawy Prawo Budowlane
 • Przygotowanie dokumentacji fotograficznej
 • Przygotowanie dokumentacji opisowej
 • Przygotowanie pism do odpowiednich Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.
 • Składanie dokumentów do odpowiedniego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
 • Przygotowywanie protokołów z przeglądów
 • Przygotowanie wycen zaleceń pokontrolnych
 • Przygotowanie i wysyłka dokumentacji do odpowiedniego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
 • Wysyłka dokumentacji do klienta.
Scroll to Top