Ochrona osób i mienia

Zyskaj gwarancję kompleksowej ochrony swojego budynku. Wybierz ochronę w oparciu o 2 warianty usługi, aby monitorować budynek bezpośrednio na miejscu oraz przy wykorzystaniu różnego rodzaju zabezpieczeń technicznych.

Ochrona fizyczna
Techniczne systemy bezpieczeństwa
Opracowanie Planu Ochrony Obiektu
Czy wiesz, że...?

Kompleksowy system ochrony fizycznej w budynku obejmuje również stały nadzór nad techniczną jakością systemów, czyli konserwację i wymianę wadliwych i zużytych elementów.

Ochrona fizyczna

Co znajdziesz w naszej ofercie?

 • Stacjonarna, z możliwością użycia środków przymusu bezpośredniego,
 • Stacjonarna, bez możliwości użycia środków przymusu bezpośredniego, tj. w przypadku zagrożenia konieczność wezwania Grupy Interwencyjnej,
 • W formie doraźnej – interwencja służb umundurowanych formacji ochrony (wykwalifikowani pracownicy ochrony) na zdarzenie alarmowe sygnalizowane z ochranianego obiektu oraz usługa asysty (np. przy otwieraniu lub zamykaniu obiektów),
  • Konwojowanie – konwojowanie wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych,
  • Usługi recepcyjne – obsługa, z punktu recepcyjnego zlokalizowanego w holu budynku, ruchu osobowego, m.in. wydawanie kluczy, udzielanie informacji, wydawanie identyfikatorów „GOŚĆ”.
 • Okresowe przeglądy konserwacyjne zgodnie z zaleceniami Polskiej Normy lub producenta danego urządzenia oraz wymaganiami Klienta
 • Kontrola instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń
 • Kontrola poprawności działania wszystkich elementów systemu,
 • Kontrola zasilania – pojemności akumulatorów,
 • Kontrola centrali i jej obsługi zgodnie z procedurami,
 • Kontrola gotowości systemów do pracy,
 • Sporządzenie protokołów z konserwacji systemów i urządzeń technicznej ochrony osób i mienia – stosowny wpis w Książce Konserwacji Systemu,
 • Opracowanie planu wykonania koniecznych napraw lub modernizacji systemów ze wskazaniem stopnia pilności,
 • Naprawy technicznych systemów bezpieczeństwa, w tym:
  • Sygnalizacji Włamania i Napadu,
  • Telewizji Przemysłowej (ang. Closed-Circuit Television CCTV),
  • Kontroli Dostępu,
  • Elektronicznej Ewidencji Kluczy,
  • Anty-podsłuchowych,
 • Kontrola pomieszczeń i instalacji w celu przeciwdziałania wywiadowi gospodarczemu (m.in. działania anty-podsłuchowe).
 • Planowanie ochrony obiektu w oparciu o jego plan,
 • Analizowanie stopnia zagrożenia,
 • Ocena aktualnego stanu ochrony, danych dotyczących specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej,
 • Przygotowywanie opisów technicznych zabezpieczeń obiektu,
 • Przygotowywanie zasad organizacji i wykonywania ochrony fizycznej.
Scroll to Top