Orange Real Estate


Ochrona osób i mienia

Usługa polega na realizacji założeń ustawy o ochronie osób i mienia w miejscach i obiektach wskazanych przez Klienta poprzez:

 • ochronę fizyczną,
 • techniczne systemy bezpieczeństwa,
 • opracowanie Planu Ochrony Obiektu.

Zakres usługi:

 • Ochrona fizyczna:
  • Ochrona stacjonarna przez wykwalifikowanych pracowników – ochrona osób i mienia, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie osób i mienia,
   z możliwością użycia środków przymusu bezpośredniego,
  • Ochrona stacjonarna – ochrona osób i mienia, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie osób i mienia, bez możliwości użycia środków przymusu bezpośredniego, tj. w przypadku zagrożenia konieczność wezwania Grupy Interwencyjnej,
  • Ochrona w formie doraźnej – interwencja służb umundurowanych formacji ochrony (wykwalifikowani pracownicy ochrony) na zdarzenie alarmowe sygnalizowane z ochranianego obiektu oraz usługa asysty (np. przy otwieraniu lub zamykaniu obiektów),
  • Konwojowanie – konwojowanie wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych,
  • Usługi recepcyjne – obsługa, z punktu recepcyjnego zlokalizowanego w holu budynku, ruchu osobowego, m.in. wydawanie kluczy, udzielanie informacji, wydawanie identyfikatorów „GOŚĆ”.
 • Techniczne systemy bezpieczeństwa wykonywanie okresowych przeglądów konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami Polskiej Normy lub producenta danego urządzenia oraz wymaganiami Klienta, na który składa się między innymi:
  • sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń,
  • sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów systemu,
  • sprawdzenie zasilania – pojemności akumulatorów,
  • sprawdzenie centrali i jej obsługi zgodnie z procedurami,
  • sprawdzenie czy system jest w stanie gotowości do pracy,
  • sporządzenie protokołów z konserwacji systemów i urządzeń technicznej ochrony osób i mienia – stosowny wpis w Książce Konserwacji Systemu,
  • opracowanie planu wykonania koniecznych napraw lub modernizacji systemów ze wskazaniem stopnia pilności,
  • świadczenie usługi naprawy technicznych systemów bezpieczeństwa, w tym:
   1. Sygnalizacji Włamania i Napadu,
   2. Telewizji Przemysłowej (ang. Closed-Circuit Television CCTV),
   3. Kontroli Dostępu,
   4. Elektronicznej Ewidencji Kluczy,
   5. Antypodsłuchowych,
  • świadczenie usługi kontroli pomieszczeń i instalacji w celu przeciwdziałania wywiadowi gospodarczemu (m.in. działania antypodsłuchowe).
 • Plan ochrony obiektu Opracowanie Planu Ochrony Obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem:
  • charakterystyki obiektu,
  • analizy stopnia zagrożenia,
  • oceny aktualnego stanu ochrony,
  • danych dotyczących specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej,
  • opisu technicznych zabezpieczeń obiektu,
  • zasad organizacji i wykonywania ochrony fizycznej.