Orange Real Estate


Utrzymanie czystości

Usługa polega na:

 • utrzymaniu czystości wewnątrz budynków,
 • utrzymaniu czystości terenów zewnętrznych,
 • świadczeniu serwisu dziennego,

zgodnie z uzgodnionym z Klientem standardem.

Zakres usługi:

 • Usługi standardowe

  Zakres prac porządkowych wykonywanych z daną częstotliwością na wskazanej przez Klienta powierzchni przy użyciu własnych narzędzi i urządzeń oraz własnych środków czystości i środków higieny, w tym:

  • Utrzymanie czystości wewnątrz budynków, w tym:
   1. opróżnianie pojemników na śmieci,
   2. zamiatanie, odkurzanie i mycie podłóg, schodów, klatek schodowych,
   3. odkurzanie dywanów, wykładzin i mat,
   4. usuwanie plam z dywanów, wykładzin, miejsc parkingowych,
   5. czyszczenie i dezynfekowanie sanitariatów i akcesoriów w pomieszczeniach sanitarnych,
   6. mycie okien wraz z szybami,
   7. uzupełnianie mydła, papieru toaletowego i ręczników w podajnikach w pomieszczeniach sanitarnych,
   8. czyszczenie mebli i wyposażenia.
  • Powierzchnia zewnętrzna, w tym:
   1. zamiatanie terenu utwardzonego (dojścia do budynków, parkingi, wejścia do budynków),
   2. zbieranie śmieci z powierzchni utwardzonych i terenów zielonych,
   3. podlewanie zieleni,
   4. przycinanie żywopłotów,
   5. usuwanie i wywożenie chwastów,
   6. koszenie trawy wraz z wywożeniem,
   7. grabienie i wywożenie liści,
   8. odśnieżanie parkingów, chodników i dojść do budynków,
   9. zabezpieczenie miejsc zagrożonych spadkiem nawisów śnieżnych i lodowych oraz sopli,
   10. opróżnianie pojemników na śmieci,
   11. usuwanie plam (olej, paliwo, itp.) z dróg i miejsc parkingowych.
  • Serwis dzienny – prace wykonywane w ciągu dnia (w godzinach uzgodnionych z Klientem), mające na celu zapewnienie utrzymania bieżącej czystości w trakcie pracy obiektu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na najbardziej newralgiczne punkty takie jak:
   1. wejścia do budynku,
   2. windy,
   3. toalety, w tym systematyczne uzupełnianie środków higienicznych,
 • Usługi niestandardowe

  Zakres prac porządkowych wykraczających poza zakres Usługi Standardowej, przy użyciu własnych narzędzi i urządzeń oraz własnych materiałów, w tym:

  • usuwanie śniegu z połaci dachowych, sopli, nawisów śnieżnych i lodowych
  • czyszczenie kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  • usuwanie graffiti
  • zabezpieczanie ścian systemem antygraf
  • dezynfekcja, dezynsekcja oraz deratyzacja obiektów
  • kompleksowe sprzątanie obiektów po robotach budowlanych
  • usuwanie plam z mebli tapicerowanych
  • czyszczenie elewacji budynków oraz obrendowania zewnętrznego
  • nawożenie ziemi
  • aranżacja i zorganizowanie przestrzeni zielonej

  Wszystkie usługi są realizowane przy użyciu własnych materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi.