Orange Real Estate


Zarządzanie dokumentami

W ramach zarządzania dokumentami Klienta, proponujemy rozwiązania wariantowe:

 • Przechowywanie oryginałów dokumentów oraz ich udostępnianie zgodnie z bieżącymi potrzebami Klienta,
 • Archiwizacja elektroniczna dokumentów: skanowanie, przechowywanie ich obrazów na platformie IT, udostępnianie Klientowi obrazów dokumentów online.

Zakres usługi:

Przechowywanie oryginałów dokumentów

Oferujemy kompleksowe przejęcie do magazynowania całej dokumentacji papierowej poprzez:

 • załadunek i transport dokumentów do magazynu
 • metrykowanie  (oznakowanie dokumentów przy użyciu kluczowych dla Klienta  indeksów)
 • barkodowanie  (oznakowanie dokumentów unikalnym numerem z kodem paskowym)
 • pakowanie do pudeł archiwizacyjnych
 • przechowywanie w magazynie
 • udostępnianie dokumentów
 • niszczenie dokumentów.

Dokumenty są przechowywane w specjalnie do tego przygotowanym magazynie ograniczając koszty utrzymania przestrzeni biurowej przestrzeni biurowej, przy jednoczesnym zachowaniu szybkiego dostępu do wszystkich archiwizowanych dokumentów.

Archiwizacja elektroniczna dokumentów

Archiwizacja elektroniczna dokumentów obejmuje przetworzenie oryginalnego dokumentu na postać elektroniczną (format TIFF lub PDF), która jest udostępniana Klientowi

Etapy przetwarzania dokumentów na postać elektroniczną:

 • sortowanie
 • metrykowanie
 • barkodowane
 • skanowane
 • wprowadzane do systemu informatycznego
 • udostępniane wybranym użytkownikom (dostęp poprzez login i hasło do systemu).

Przekształcenie dokumentów z formy papierowej na elektroniczną zabezpiecza dokumenty oraz zapewnia szybszy dostęp do dokumentów.